Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Όροι χρήσης

 

© 2004-2008: Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τα πνευματικά δικαιώματα του παρόντος κόμβου ως ολότητας ανήκουν στο Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, του Τμήματος Ιστοριάς, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα πνευματικά δικαιώματα επι μέρους συνεντεύξεων, κειμένων, φωτογραφιών, σχεδίων, κλπ, ανήκουν επίσης στο Εργαστήριο, ή χρησιμοποιούνται με την άδεια του κατόχου τους.

Τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων και οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται σ' αυτόν τον ιστότοπο δημοσιεύονται με τη σύμφωνη γνώμη των μεταναστών και μεταναστριών που μας τις παραχώρησαν. Τους ευχαριστούμε θερμά.

Κανένα μέρος του παρόντος κόμβου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευθεί ή να αποσταλεί με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την έγκριση του Εργαστηρίου.

Κάθε αναφορά σε συγκεκριμένες σελίδες του κόμβου πρέπει να συνοδεύεται και με αναφορά στην κεντρική σελίδα του.

 
 
 

Το πλήρες υλικό της έρευνας είναι προσβάσιμο στο χώρο του Εργαστηρίου Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ύστερα από έγκριση της Διευθύντριάς του. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το Εργαστήριο.