Hapesirat e dallimit gjinor te emigracionit ne Evropen juglindore Studimi Programi  

Menyra e perdorimit

 

2004-2008: Laboratori i Anthropologjise sociale - Dega e Istoria, antikiteti, anthropologia sociale - Univertiteti Thessalia

Te gjitha te drejtat ekskluzive te nyjes egzistuese i perkasin laboratorit te antropologjise shoqerore te deges se Historise, Arkeologjise dhe Antropologjise Shoqerore te Universitetit te Thesalise.Te drejtat ekskluzive te pjesshme te intervistave, te shkrimeve, fotografive, te skicave etj.., u perkasin gjithashtu laboratorit ose perdoren me lejen e zoteruesit te tyre.

Fragmentet e intervistave si dhe fotografite qe perfshihen ne kete rrjet botohen me bashkemiratimin e emigranteve dhe emigranteve qe na i ofruan. I falenderojme perzemersisht .

Asnje pjese e ketij materiali nuk lejohet te riprodhohet, te depozitohet, ose te dergohet me cfaredo menyre pa miratimin e Laboratorit.

Cdo permendje e faqeve konkrete te materialit duhet te shoqerohet me perkatesine e faqes kryesore.

 
 
 

Materiali i plote i studimit eshte ne dispozicion te laboratorit te antropologjise shoqerore vetem pas miratimit te Drejtorise.Per me teper informacion mund te kontaktoni me Laboratorin.