Hapesirat e dallimit gjinor te emigracionit ne Evropen juglindore Studimi Programi  

Te dhena per metodat dhe per mjetet qe u perdoren gjate studimit

Te dhena mbi informatoret

Xheni

Xheni ësluteë nga Bullgaria . Ka lindur më 1981 në 'Kameno (Burgas)'. Erdhi për herë te parë në Greqi më 2002. Në kohlën e intervistës punon 'Kujdeset per te moshuarit'.

Ditae intervistës: 15/04/2006

Intervistruesi: Raymond Alvanos

Përmbledhja tematike: Kultura historike

Përmbledhje:

Xheni ka lindur ne nje qytet te vogel afer Burgas. Prindrit e saj jane te divorcuar. Ajo u rit me babane e saj dhe me njerken por me vone ajo shkoi te banoje me hallen e saj ne nje qytet tjeter. Me 2002 ajo vendosi te gjeje nenen e vertete e cla ishte martuar dhe banonte ne Greqi. Ne fillim ajo bente pune bujqesore por tani ajo punon 24 ore duke u kujdesur per nje grua te moshuar. Ne Bullgari ajo hyri ne kishen Protestante. Ajo do te deshironte te ndiqte dhe ketu kete kishe, por puna qe ben nuk I jep nje mundesi te tille. Ajo gjithashtu beson ne magji dhe pershkruan me hollesi disa incidente qe ajo I ka perjetuar. Endra e saj eshte te studjoje dhe te behet nje arkeologe.

Më tepëi intervista: