Hapesirat e dallimit gjinor te emigracionit ne Evropen juglindore Studimi Programi  

Te dhena per metodat dhe per mjetet qe u perdoren gjate studimit

Te dhena mbi informatoret

Emri Sexi Nenshtetesia Viti i Lindjes Viti i ardhjes Punesimi Tematika e katigorise
Agjeliki F Shqiperia 1952 2000 Pastruese ne nje kanal televiziv Puna
Agron M Shqiperia 1975 1991 Pergjegjes ne nje taverne Puna
Aleksia F Shqiperia 1989 1995 Nxenese Komunikimi nderkulturor
Altin M Shqiperia 1981 1999 Nxenes ne shkolle nate ndertues Kultura historike
Andrea M Shqiperia 1954 1994 I pa pune Kultura historike
Andrina F Shqiperia 1965 1991 Pastruese Komunikimi nderkulturor
Anjeza F Shqiperia 1964 1993 Ndihmese shtepiake Kultura historike
Anthi F Shqiperia 1985 1997 Studente Nenpunese ne nje dyqan tregtar Kultura historike
Artemis M Shqiperia 1942 1988 Mekanik ne nje fabrike Kultura historike
Athina F Shqiperia 1985 1990 Shitese ne nje dyqan robash Kultura historike
Atli M Shqiperia 1959 2001 Puntor Komunikimi nderkulturor
Besi M Shqiperia 1977 1999 Punetor me bojra baji Puna
Blado M Bullgaria 1975 2003 Ndertim Komunikimi nderkulturor
Bula F Shqiperia 1983 1993 Studente ne universitetin e Elbasanit Puna
Dajana F Bullgaria 1980 2003 Pune nate ne bar -kafe Puna
Dhafni F Bullgaria 1989 1991 Nxenes gjimnasiu Kultura historike
Dhimitri M Shqiperia 1975 1996 Ndertim Komunikimi nderkulturor
Dhimos M Shqiperia 1960 1995 Puntor I Perkohishem Kultura historike
Djana F Shqiperia 1976 2000 Pastruese ndihmes shtepiake Puna
Drita F Shqiperia 1977 1998 I papune Puna
Elena F Bullgaria 1946 2003 Ndihmes shtepiake e brendshme 24 Ore Puna
Elli F Bullgaria 1987 2002 Punes ne nje taverne Komunikimi nderkulturor
Evgjenia F Shqiperia 1924 1994 E papune Kultura historike
Fatmir M Shqiperia 1973 1990 Pune ndertimi Puna
Filipi M Shqiperia 1986 1994 Gjimnazist Komunikimi nderkulturor
Florin M Shqiperia 1969 1992 Gurpunues Kultura historike
Gjenco M Bullgaria 1943 1993 Marmaras Kultura historike
Grigori M Shqiperia 1983 1998 Ndertim Kultura historike
Hara F Shqiperia 1980 1997 Ndihmese infermiere Puna
Ifigjenia F Shqiperia 1965 1996 Ndihmese shtepiake Puna
Ilia M Shqiperia 1982 1996 Punetor ne ndertim Puna
Ilir M Shqiperia 1958 1992 Ndertim Kultura historike
Ilna F Shqiperia 1987 2002 Nxenese ndihmese shtepiake Kultura historike
Jorgos M Shqiperia 1988 1998 Ndertim Puna
Katia F Shqiperia 1958 1994 Ndihmese shtepiake Kultura historike
Konstandina F Shqiperia 1961 1996 Punetore ne serra Puna
Kostas M Shqiperia 1971 1991 Pronar I nje suflaxhidhiko Puna
Kozeta F Shqiperia 1984 1999 Ndihmes shtepiake e brendshme Puna
Lefteri M Shqiperia 1981 1999 Punon ne nje brigade pastrim fabrikash Puna
Manoli M Bullgaria 1983 1997 Punetor ne nje fabrike fabrikim metalik Puna
Marko M Bullgaria 1984 1999 Punesim ne nje kompani Komunikimi nderkulturor
Mihali M Shqiperia 1982 1998 Ndertimi Komunikimi nderkulturor
Mira F Bullgaria 1956 2001 Punetore ne kuzhinen e nje restoranti Komunikimi nderkulturor
Natasha F Shqiperia 1967 1993 Ndihmes shtepiake Komunikimi nderkulturor
Ollga F Bullgaria 1971 2000 Kamariere ne nje bar Puna
Petar M Bullgaria 1956 1998 Drupunues Kultura historike
Pol M Shqiperia 1957 1997 Ndertim Kultura historike
Sbetlana F Bullgaria 1956 2000 Ndihmes shtepiake Kultura historike
Sofia F Shqiperia 1968 1991 Ndihmes shtepiake Kultura historike
Sokratis M Shqiperia 1977 1993 Ipapune Puna
Stavros M Shqiperia 1960 1995 Ndertim Puna
Stefania F Shqiperia 1929 2000 Pensioniste Kultura historike
Stefka F Bullgaria 1951 2000 Kujdeset per te moshuaret Kultura historike
Stijanka F Bullgaria 1977 2003 Punon ne nje kushine Puna
Taki M Shqiperia 1980 1996 Shofer Puna
Tasos M Bullgaria 1990 2002 Gjimnazist dhe punon ne nje kioske Kultura historike
Toli M Shqiperia 1985 1993 Punetor me bojra vaji Kultura historike
Vasiliv M Bullgaria 1962 1997 Nenpunes ne nje kompani por dhe privatisht Puna
Xheni F Bullgaria 1981 2002 Kujdeset per te moshuarit Kultura historike
Xhina F Shqiperia 1960 1993 Ndihmese shtepiake Puna
Xhosefina F Shqiperia 1957 1991 Ndihmese shtepiake Kultura historike
Xhulian M Shqiperia 1970 1991 Nenpunes ne nje komopani ndertim metalik Komunikimi nderkulturor
Zana F Shqiperia 1988 2000 Nxenese ne nje floktore Komunikimi nderkulturor
Zoi F Shqiperia 1959 1995 Ndihmes shtepiake e brendshme Puna