Hapesirat e dallimit gjinor te emigracionit ne Evropen juglindore Studimi Programi  

Programi

Profil

Gjate dy dhjetevjecareve te fundit harta politike e Evropes perseritet per shkak te ndryshimeve politike te periudhes paskomuniste, te emigracionit te gjithanshem, te shtimit te nje numri te madh te ndryshimeve politike ekonomike dhe kulturore. Rol kryesor ne kete periudhe kalimtare luan fenomeni i levizjes se njerezve, si dhe lindja e mardhenieve te reja sociale, shoqerore, politike qe pasuan. Te kuptuarit e permasave te dallimit seksual te emigracionit perben nje ceshtje te rendesishme ne studimin e levizshmerise nga njera ane te rolit kryesor te gruas ne emigracionin e sotshem dhe nga ana tjeter te hapesirave te dallimit seksual, gjinor te levizshmerise, regjistrojne ndryshime te pergjithshme politike dhe shoqerore si ne sektorin shteteror ashtu dhe ne ate privat.

Duke pasur parasysh cka eshte permendur me lart ideja e pare perputhet me literaturen e ndodhur persa i perket subjektit te saj ne keto pika:

  • Perqendrimi gjeokrafik. Studimi ne fjale sjell dicka te re ne dy pika te ndryshme. Pikesepari, me gjithe faktin se nje pjese e madhe e rymave te reja te emigracionit vine nga jugperendimi i Evropes dhe drejtohen per ne jug te Evropes ky fenomen nuk eshte studiuar vecse ne menyre fragmentare Greqia perben nje fushe te privilegjuar per te studiuar kete fenomen ne thellesi. Duke zgjedhur si grupe objektive emigrantet nga dy vendet fqinje Bullgaria dhe Shqiperia studimi ne fjale ka si per qellim te studioje rjedhen e emigracionit si nje fenomen teresor nepermjet kendveshtrimit te tre anshem te vete emigranteve, te qytetareve te vendit prites dhe te qytetareve te vendeve prej nga vine te cilet nuk emigruan as nuk palestud. Per kete u projektua dhe studimi nga afer ne vendet prej nfga vine emigrantet. Pikesedyti, studimi ne fjale sjell dicka te re sepse nuk zgjedh si fushe studimi as nje vend agraro– bujqesor po as nje qender te madhe qyteterore, por nje qender te madhe periferike sic eshte qyteti i Volosit.
  • Boshtet reth se ciles u urganizuan grumbullimi dhe analiza e pervojes materiale. Nje kategori analitike baze perben hapesira e dallimeve seksuale. Duke pasur parasysh vleresimin e procesit te emigracionit si nje fenomen i shumanshem u parashikua ne fillim te studiohen dallimet seksuale me baze tre anet tematike te boshtit: hyrja kategorizimi ne shoqerine vendase, puna si dhe komunikimi nderqyteteror e shoqeror.
  • Natyra e pervojes materiale. Trungu kryesor i pervojes materiale perbehet nga disi refimi i drejtuar i jetes se tyre reth tematikave qendrore te lartpermendura.Pikesynimi nuk ishte vetem regjistrimi i pervojes jetesore te emigranteve dhe emigranteve por edhe analiza e strategjise te refimit gojor qe pervetesuan per ti dhene kuptim pervojes atomike dhe grupore te emigrantit ne kuadrin e levizjes se re nderkombetare. Si dhe per te interpretuar te kaluaren nepermjet se tashmes.