Hapesirat e dallimit gjinor te emigracionit ne Evropen juglindore Studimi Programi  

Te dhena per metodat dhe per mjetet qe u perdoren gjate studimit

Analize e te dhenave

Grupi studjoi te gjitha intervistat e cdo boshti tematik, sipas vendit te prejardhjes dhe grupmoshes. U perpoq te interpretoje te dhenat totale ne menyre krahasuese dhe kombinuese, dhe tipizimin e perfundimeve te studimit ne tre ekspozime, nje per cdo bosht tematik.

[.jpg, 11kB]