Hapesirat e dallimit gjinor te emigracionit ne Evropen juglindore Studimi Programi  

Kongrese dhe botime te programit

Konferenca nderkombetare: Hapesirat e dallimeve gjinore te emigracionit ne Evropen jugperendimore

Volo 30 Nëntor 2 Dhjetor 2007

Kjo faqe ndodhet ne greqisht dhe ne anglisht.

[.jpg, 33kB]
Afisha e konferencës.