Hapesirat e dallimit gjinor te emigracionit ne Evropen juglindore Studimi Programi  

Programi

Sponsor

Programi Hapesirat e dallimit gjinor te emigracionit ne Evropen juglindore: hyrja, punesimi dhe komunikimi nderkulturor u sponsorizuan nga Programi Pithagora i Bashkimit Europian, ne kategorine e aktit 4.2.1e "Forcimi I grupeve studimore ne Universitete ne temat dallime dhe barazi"

[.jpg, 20kB]