Hapesirat e dallimit gjinor te emigracionit ne Evropen juglindore Studimi Programi  

Periudha e zhvillimit te studimit

Harta e popullimit te emigranteve ne zonen e Magnesise

[.jpg, 18kB]

Kjo faqe ndodhet ne greqisht dhe ne anglisht.