Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Χρονικό της έρευνας

Χαρτογράφηση του μεταναστευτικού πληθυσμού της Μαγνησίας

[.jpg, 18kB]

Συγκεντρώσαμε ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένων σχετικά με το μεταναστευτικό πληθυσμό του Νομού Μαγνησίας. Τα δεδομένα αυτά μας ήταν απαραίτητα για να καθορίσουμε το πεδίο της έρευνας, να επιλέξουμε τις ομάδες- στόχο, να διαμορφώσουμε το δείγμα των πληροφορητών και να διαμορφώσουμε μια γενικότερη εικόνα για τα επαγγελματικά και "γραφειοκρατικά" προβλήματα των μεταναστών.

Συγκεντρώθηκαν δημογραφικά στοιχεία από το γραφείο αδειών εργασίας της Νομαρχίας (Αναλήψεως και Ιωλκού), την Περιφέρεια και το τμήμα Αλλοδαπών της Περιφέρειας (Σπυρίδη και Κωνσταντά). Στο αρχείο του τμήματος απασχόλησης της Νομαρχίας ήταν καταχωρημένοι 8564 αλλοδαποί. Συνολικά από το 2001 18.782 αλλοδαποί υπέβαλαν αίτηση για άδεια εργασίας, οι οποίες εγκρίθηκαν σχεδόν όλες. Αυτά τα νούμερα δεν μας δείχνουν φυσικά ακριβώς πόσοι ήταν οι αλλοδαποί, καθώς πολλοί δεν υπέβαλαν αίτηση για άδεια εργασίας, αλλά και πολλοί υπέβαλαν περισσότερες από μία αίτηση. Ο πραγματικός αριθμός των αλλοδαπών είναι μεγαλύτερος, αλλά ένα σημαντικό ποσοστό, ιδίως μετά την έναρξη των διαδικασιών νομιμοποίησης (1997), φαίνεται ότι προτιμάει να δουλεύει νόμιμα και προσπαθεί να εξασφαλίζει τα πολυπόθητα «χαρτιά» όσο δύσκολο και να είναι αυτό. Στο συνολικό δείγμα της Νομαρχίας κυριαρχούσαν οι άντρες (6229 άντρες έναντι 1733 γυναίκες). Το δείγμα μας δίνει επίσης μια καλή εικόνα της ηλικιακής δομής (φυσικά όχι όλων των μεταναστών αλλά των αιτούντων εργασία). Κυριαρχεί η ομάδα των ατόμων 22-40 ετών. Όσον αφορά την κατανομή κατά χώρα προέλευσης, η εικόνα είναι περίπου ίδια με αυτή που υπάρχει πανελλαδικά: κυριαρχούν οι Αλβανοί, και ακολουθούν, με μεγάλη απόσταση, οι Βούλγαροι και οι Ρουμάνοι.

Συγκεντρώσαμε συμπληρωματικά στοιχεία από κρατικές ή δημοτικές υπηρεσίες που ασχολούνται με τους μετανάστες. Έτσι προέκυψε ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθμός των καταγγελιών εργοδοτών από Αλβανούς εργαζόμενους στο ΙΚΑ για την άρνησή τους να επικολλήσουν τα απαιτούμενα από το νόμο ένσημα - πράγμα που φαίνεται σαφώς να συνδέεται και με τη διαδικασία νομιμοποίησης. Προέκυψε επίσης ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός Αλβανών εργολάβων που απασχολούν, μεταξύ άλλων, και Έλληνες εργάτες. Σε επαφές με το ΔΟΚΠΥ (Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Παρέμβασης και Υγείας του Δήμου Νέας Ιωνίας) καταγράφτηκαν ορισμένα από τα προβλήματα ένταξης που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι παλιννοστούντες και επισημάνθηκε η σημαντική έκταση της οικογενειακής βίας και της κακομεταχείρισης γυναικών, αλλά και η μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα των γυναικών.

Η έρευνα να επικεντρωθεί στην πόλη του Βόλου και σε δύο μεταναστευτικές κοινότητες (και όχι σε τρεις όπως είχε προταθεί αρχικά): από την Αλβανία και από τη Βουλγαρία, αντίστοιχα. Οι δύο ομάδες αυτές είναι οι πολυπληθέστερες στο Νομό Μαγνησίας, αλλά έχουν πολύ διαφορετικό προφίλ ως προς τη σύνθεση του φύλου, της οικογένειας και την απασχόληση.

Η φάση αυτή διήρκησε από τον Μάρτιο ως τον Σεπτέμβριο του 2004.