Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Χρονικό της έρευνας

Επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων

Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας αποτελούνται από τις απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις, τις περιλήψεις και τα ημερολόγια των συνεντεύξεων, βιντεοσκοπημένες κασέτες από την επιτόπια έρευνα στην Αλβανία και στη Βουλγαρία, καθώς και από σημαντικές στιγμές της ζωής των μεταναστών στο Βόλο, και από άλλο υλικό τεκμηρίωσης (σημειώσεις πεδίου των ερευνητών, αποκόμματα από το ελληνικό τύπο, κείμενα μεταναστών, μεταναστευτικός τύπος, φωτογραφίες).

Η ερευνητική ομάδα μελέτησε και συζήτησε διεξοδικά αρχικά μικρό αριθμό συνεντεύξεων από κάθε θεματικό άξονα. Στη φάση αυτή η ομάδα προσπάθησε να προβεί σε μια πρώτη ερμηνεία των δεδομένων, να τα συνδυάσει θεωρητικά με την υπάρχουσα βιβλιογραφία και να διατυπώσει νέους θεωρητικούς προβληματισμούς. Στη συνέχεια, η ομάδα μελέτησε όλες τις συνεντεύξεις του κάθε θεματικού άξονα, ανά χώρα προέλευσης και ηλικιακή ομάδα. Τέλος, προσπάθησε να ερμηνεύσει το σύνολο των δεδομένων συνδυαστικά και συγκριτικά και διατύπωσε τα πρώτα συμπεράσματα της έρευνας σε τρεις εκθέσεις, μια για κάθε θεματικό άξονα.

Η φάση αυτή ξεκίνησε από το καλοκαίρι του 2006 και συνεχίστηκε έως το τέλος του ερευνητικού προγράμματος.

[.jpg, 13kB]