Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Πληροφορίες για τις μεθόδους και τα εργαλεία της έρευνας

Γενικά για τη μεθοδολογία της έρευνας

Η έρευνα βασίστηκε σε ημι-δομημένες αφηγήσεις ζωής και σε επιτόπια έρευνα στο Βόλο, στην Αλβανία και στη Βουλγαρία. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 60 συνεντεύξεις με άντρες και γυναίκες από την Αλβανία και τη Βουλγαρία, διαφοροποιημένες ανά θεματικό άξονα και ηλικιακή ομάδα.

Οι πληροφορητές επιλέχθηκαν με βάση τα δίκτυα που ήδη διαθέταμε στο Βόλο από προηγούμενες έρευνες, με νέα δίκτυα που διαμορφώσαμε στη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας και με τη διεύρυνση αυτών των δικτύων μέσα από τη μέθοδο της χιονοστιβάδας. Τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέχθηκαν οι πληροφορητές ήταν τα εξής:

Επιπλέον διεξήχθησαν 7 βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις στις οποίες οι πληροφορητές σχολίασαν φωτογραφίες από το προσωπικό τους φωτογραφικό άλμπουμ.

[.jpg, 20kB]