Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Συνέδρια και επιστημονικές δημοσιεύσεις του προγράμματος

Άλλα κείμενα της ερευνητικής ομάδας

Εκτενή κείμενα που αφορούν τη θεματολογία του ερευνητικού προγράμματος.
Όλα διατίθενται σε μορφή pdf (απαιτεί το πρόγραμμα Acrobat Reader).

Ποθητή Χαντζαρούλα
Βιβλιογραφική επισκόπηση: Μετανάστευση, φύλο και εργασία [.pdf, 197kB]
Οκτώβριος 2007
Πηνελόπη Παπαηλία
Αφηγήσεις μέσα από το φωτογραφικό άλμπουμ: Πόζες, μνήμες, βλέμματα [.pdf, 246kB]
Οκτώβριος 2007
Ποθητή Χαντζαρούλα
Ανδρισμός, εργασιακές ταυτότητες και ιδιότητα του πολίτη στις αφηγήσεις των αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα [.pdf, 359kB]
Νοέμβριος 2012