Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Πληροφορίες για τις μεθόδους και τα εργαλεία της έρευνας

Συλλογή φωτογραφιών και ψηφιακή έκθεση

Η συλλογή φωτογραφιών από επιλεγμένους πληροφορητές και η ψηφιακή αρχειοθέτηση και έκθεσή τους σε ειδικά διαμορφωμένο διαδικτυακό τόπο αποσκοπεί στην εμβάθυνση των θεωρητικών προβληματισμών της συγκεκριμένης έρευνας και, ειδικά, στην εξερεύνηση του ρόλου που παίζουν οι οπτικές τεχνολογίες στη διαμόρφωση της σύγχρονης υποκειμενικότητας. Μέσα από μια σειρά από συνεντεύξεις «μπροστά στο φωτογραφικό άλμπουμ», εξετάσαμε πώς η έμφυλη, εθνοτική και επαγγελματική ταυτότητα, οι διαγενειακές σχέσεις, η μνήμη του κομμουνισμού, η επικοινωνία με την «πατρίδα», η αίσθηση του «συνανήκειν» στην ελληνική κοινωνία, η ταξική κινητικότητα, και οι αντιλήψεις για την καταναλωτική κοινωνία και τις τεχνολογίες αυτο-αναπαράστασης αναδεικνύονται και αποτελούν αντικείμενα διαπραγμάτευσης τόσο εντός του φωτογραφικού κάδρου όσο και μέσω της φωτογραφικής πρακτικής και της «κοινωνικής ζωής» των φωτογραφιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο του συγκεκριμένου εγχειρήματος, βλ. τη βιβλιογραφική έκθεση Αφηγήσεις μέσα από το φωτογραφικό άλμπουμ: Πόζες, μνήμες, βλέμματα [.pdf, 246kB].

Μεταξύ Ιανουαρίου 2005 και Ιανουαρίου 2007 διεξήχθηκαν επιπλέον επτά βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις με πέντε μετανάστες μεταξύ τριάντα και σαράντα πέντε χρονών: δυο άνδρες και τρεις γυναίκες Αλβανικής καταγωγής και δυο γυναίκες Βουλγαρικής καταγωγής, μια εκ των οποίων αρνήθηκε να παρουσιαστούν οι φωτογραφίες της στην ιστοσελίδα.

Το οπτικό υλικό που παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα συμπεριλαμβάνει: