Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Το πρόγραμμα

Γενικές πληροφορίεςΗ έρευνα είχε σκοπό να μελετήσει τη μετανάστευση ως έμφυλη εμπειρία μέσα από τις αφηγήσεις ζωής μεταναστών και μεταναστριών από την Αλβανία και τη Βουλγαρία. Πεδίο της έρευνας ορίστηκε η πόλη του Βόλου.

[.jpg, 48kB]
Κ. Κατζουράκης: Ο δρόμος προς τη Δύση, ελαιογραφία, 2002.