Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Συνέδρια και επιστημονικές δημοσιεύσεις του προγράμματος

Επιστημονικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις της ομάδας

Οι δημοσιεύσεις αναγράφονται με χρονολογική σειρά.
Όλες διατίθενται σε μορφή pdf (απαιτεί το πρόγραμμα Acrobat Reader).

Στη σελίδα του συνεδρίου θα βρείτε και άλλες ανακοινώσεις, πέρα από αυτές των μελών της ερευνητικής ομάδας.

Λαμπρινή Στύλιου
Greek employers and Albanian domestic cleaners: 'we' and the 'others' in the space of house [.pdf, 148kB]
Συνέδριο Gender, Migration and Transnational Communication, Βόλος, 6 Νοεμβρίου 2004
Λαμπρινή Στύλιου
The Albanian migrant family: negotiating gendered ideologies and practices [.pdf, 133kB]
Συνέδριο ESSHC 2006, IISH, 'Αμστερνταμ 22-26 Μαρτίου 2006
Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν
'Είμαστε Ξένοι Εδώ': Μετανάστευση, Φύλο και Στρατηγικές της Καθημερινής Ζωής [.pdf, 142kB]
Συμπόσιο Πολυπολιτισμικότητα και Μετανάστευση Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 23-24 Οκτωβρίου 2006
Παντελής Κυπριανού & Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν
Οι μετανάστες στα θρανία: Η κοινωνική ένταξη περνά από το σχολείο; [.pdf, 125kB]
Συνέδριο Διεπιστημονικές προσεγγίσεις του μειονοτικού και μεταναστευτικού φαινομένου, ΚΕΜΟ, Αθήνα, 15-17 Δεκεμβρίου 2006
Αλεξάνδρα Σιώτου
Νεανικοί λόγοι μεταναστών: η περίπτωση των Αλβανών μεταναστών [.pdf, 115kB]
Συνέδριο Διεπιστημονικές προσεγγίσεις του μειονοτικού και μεταναστευτικού φαινομένου, ΚΕΜΟ, Αθήνα, 15-17 Δεκεμβρίου 2006
Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν
Gender, work and migration from Bulgaria and Albania to Greece [.pdf, 138kB]
Συνέδριο Gender, Work and the Household, Comparative Perspectives, Μυτιλήνη, 30-31 Μαρτίου 2007
Λαμπρινή Στύλιου
Bulgarian migrant women working as live-in caregivers of the elderly: reflections on 'domestic' and 'public' [.pdf, 106kB]
Συνέδριο Gender, Work and the Household, Comparative Perspectives, Μυτιλήνη, 30-31 Μαρτίου 2007
Λαμπρινή Στύλιου & Αλεξάνδρα Σιώτου
Memory and Migrants' Photo Albums [.pdf, 110kB]
Συνέδριο 11th International Cultural Studies Symposium 'Nostalgia and Memory', Σμύρνη, 9-11 Μαΐου 2007
Ποθητή Χατζαρούλα
Perceptions of Work in Albanian Immigrants' Testimonies and the Structure of Domestic Work in Greece [.pdf, 169kB]
Στο Helma Lutz (ed.), Migration and Domestic Work: A European Perspective on a Global Theme, Ashgate/Aldershot 2007
Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν
Gendered Memories: from Communist Past to Migrant Present [.pdf, 131kB]
Συνέδριο Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιονατολική Ευρώπη, Βόλος, 30 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου 2007
Λαμπρινή Στύλιου
Gendered Aspects of Migration in SE Europe: Presentation of the Project (Labor Axe) [.pdf, 130kB]
Συνέδριο Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιονατολική Ευρώπη, Βόλος, 30 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου 2007
Ραϋμόνδος Αλβανός
Aspects of Albanian and Bulgarian immigrants’ Public Culture [.pdf, 126kB]
Συνέδριο Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιονατολική Ευρώπη, Βόλος, 30 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου 2007
Ιωάννα Λαλιώτου
The Future in Migrancy [.pdf, 103kB]
Συνέδριο Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιονατολική Ευρώπη, Βόλος, 30 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου 2007