Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Χρονικό της έρευνας

Προκαταρκτική μελέτη

Ως πρώτο βήμα για την προσέγγιση του θέματος ερευνήθηκε η διαθέσιμη βιβλιογραφία σε θέματα φύλου και μετανάστευσης. Τα πορίσματα αυτής της μελέτης περιέχονται στη βιβλιογραφική επισκόπηση.

Mελετήθηκαν και ευρετηριάστηκαν τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα συνεντεύξεων με μετανάστες και μετανάστριες από την Ανατολική Ευρώπη που ήδη υπήρχαν στο αρχείο προφορικών μαρτυριών του Εργαστηρίου Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Η εργασία αυτή μας επέτρεψε μια πρώτη αναλυτική προσέγγιση του βιωματικού λόγου των μεταναστών και μεταναστριών, καθώς και να εντοπίσουμε σημαντικές για τη μεταναστευτική εμπειρία θεματικές περιοχές. Μπορέσαμε έτσι να διατυπώσουμε ορισμένα πρώτα ερευνητικά ερωτήματα και να προετοιμαστούμε για τη Β' Φάση Σχεδιασμού.

Η φάση αυτή διήρκησε από τον Μάρτιο ως τον Απρίλιο του 2004.

[.jpg, 15kB]