Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Χρονικό της έρευνας

Διεξαγωγή πιλοτικών συνεντεύξεων

Πραγματοποιήσαμε έξι πιλοτικές συνεντεύξεις με "αντιπροσωπευτικούς" πληροφορητές - πληροφορήτριες για τους 3 θεματικούς άξονες εργασία, ιστορική κουλτούρα και επικοινωνία. Οι πιλοτικές συνεντεύξεις έγιναν μόνο με μετανάστες / μετανάστριες από την Αλβανία (πολυπληθέστερη ομάδα). Η επιλογή των πληροφορητών για τις πιλοτικές συνεντεύξεις έγινε βάσει της ηλικίας και της εμπειρίας τους ως προς τους τρεις θεματικούς άξονες.

Ένα μέρος των πιλοτικών συνεντεύξεων ήταν κοινό και αφορούσε τη μεταναστευτική ιστορία, την υποδοχή και τις μελλοντικές προοπτικές, ενώ το υπόλοιπο μέρος επεκτεινόταν σε κατά το δυνατόν μεγάλο βάθος στα θεματικά πεδία του συγκεκριμένου θεματικού άξονα.

Η προετοιμασία, διεξαγωγή και επεξεργασία των πιλοτικών συνεντεύξεων κάλυψε το χρονικό διάστημα από τον Μάιο έως τον Δεκέμβριο του 2004.

[.jpg, 10kB]