Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Πληροφορίες για τις μεθόδους και τα εργαλεία της έρευνας

Αναλυτικοί οδηγοί για τις συνεντεύξεις

[.jpg, 12kB]

Οι συνεντεύξεις οργανώθηκαν σε τρεις θεματικούς άξονες (εργασία, ιστορική κουλτούρα και διαπολιτισμική επικοινωνία) ενώ παράλληλα διατηρήσαμε το σχήμα της αφήγησης ζωής. Με βάση την ανάλυση και ευρετηρίαση των προηγούμενων συνεντεύξεων εκπονήθηκαν τρεις οδηγοί συνέντευξης, ένας για κάθε θεματικό άξονα.

Η βιωματική ηλικία του πληροφορητή είναι ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας προκειμένου για κοινωνίες που έζησαν τα τελευταία 20 χρόνια συγκλονιστικές κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές. Υιοθετήσαμε λοιπόν μια διαγενειακή προσέγγιση και ερευνήσαμε κατά πόσο οι δύο (ή ενδεχομένως τρεις) γενιές μεταναστών που βρίσκονται σήμερα στην Ελλάδα έζησαν και ερμηνεύουν διαφορετικά το παρελθόν και το παρόν τους, ιδίως ως προς τις έμφυλες σχέσεις. Η ανάλυση του ρόλου της «γενιάς» διατρέχει και τις τρεις θεματικές που μας απασχόλησαν.

Διακρίναμε τρεις ηλικιακές ομάδες με κριτήριο τη βιωματική αντίληψη της ηλικίας.