Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Επιστημονική συνάντηση: Φύλο, μετανάστευση και διεθνική επικοινωνία

Πρόγραμμα της συνάντησης

[.jpg, 14kB]
Το συγκρότημα Παπαστράτου 

Σάββατο 6/11/2004
Αίθουσα 6 13, Συγκρότημα Παπαστράτου
09:30-11:30
 • Χαιρετισμοί
 • Pothiti Hantzaroula (University of Thessaly):
  Gender Dimensions of Migration in Southeast Europe. Which Research Strategies?
 • Ioanna Laliotou (University of Thessaly):
  Gender Relations, Migration, and Europeaness between the East and the West
11:00-11:30
Διαλειμμα
11:30-13:00
 • Daniela Koleva (St.Cyril & Methodius University of Sofia):
  Interviewing Bulgarian Women: The Experience of Two Projects
 • Stephanie Schwandner-Sievers (SSEES, UCL):
  Ethnographies of Escape: (Kosovo-) Albanian Migration to the UK since 1999
13:30-17:00
Διάλλειμα για γεύμα
17:00-18:30
 • Helma Lutz (University of Munster):
  Gender, Ethnicity and Identity: the new Maids in the Age of Globalization
 • Rhacel Salazar Parrenas (University of California):
  Gender and Transnational Communication in Filipino Migrant Families
18:00-18:30
Διαλειμμα
18:30-20:00
 • Penelope Topali (University of the Aegean):
  Incompatible Relationships: Filipina Domestic Workers and Greek Employers in Athens
 • Lambrini Styliou (University of Thessaly):
  Greek Employers and Albanian Domestic Cleaners: "We" and the "Others" in the Space of the House