Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Το πρόγραμμα

Links για τη μετανάστευση

Ελλάδα

Ενημέρωση - τεκμηρίωση - δράση
Ηλεκτρονικό παρατηρητήριο του «Forum για την Κοινωνική Συνοχή»
www.migrantsingreece.org
Αντιγόνη - Κέντρο τεκμηρίωσης για τον ρατσισμό, την οικολογία, την ειρήνη και την αποφυγή της βίας
http://www.antigone.gr/
Διαβατήριο - Διαδικτυακό Περιοδικό για μετανάστες
http://diavatirio.net/
Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών
www.migrant.gr
Δίκτυο κοινωνικής υποστήριξης προσφύγων και μεταναστών
http://tsamadou13.gr/
Ερευνητικά κέντρα
Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής
http://www.imepo.gr/
Mediterranean Migration Observatory
http://www.mmo.gr/
EKKE
http://www.ekke.gr/
Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων
http://www.kemo.gr/

Διεθνή

Ενημέρωση - τεκμηρίωση - δράση
Migration Policy Institute USA
http://www.migrationpolicy.org/
ΙΟΜ - Intenational Organization for Migration
http://www.iom.ch/
Metropolis Network
http://www.international.metropolis.net/
The European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
http://www.eumc.at/eumc/
European Migration Network
http://www.european-migration-network.org/
Προγράμματα
Πρόγραμμα POLITIS Πανεπιστήμιο Oldenburg
Civic Participation of Naturalised Citizens and Foreign Residents in 25 Countries
http://www.uni-oldenburg.de/politis-europe/
Πρόγραμμα "όλοι ίσιοι-όλοι διαφορετικοί" (Συμβούλιο της Ευρώπης)
http://www.oloiisoi.gr/
http://alldifferent-allequal.info/
Ερευνητικά Κέντρα
European Research Centre on Migration and Ethnic Relations (ERCOMER) - University of Utrecht
http://www.uu.nl/uupublish/onderzoek/onderzoekcentra/ercomer/24638main.html
Institute for Migration and Ethnic Studies (Amsterdam)
http://www2.fmg.uva.nl/imes
Centre for Research in Ethnic Relations - University of Warwick
http://www.warwick.ac.uk/CRER/
Sussex Centre for Migration Research
http://www.sussex.ac.uk/migration
IMISCOE - EU Network of Excellence on 'International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe
http://www.imiscoe.org/
IMISCOE Expert database
http://www.imiscoe.org/demi/demi_search.aspx
Migration Resources - European University Institute
http://www.iue.it/RSCAS/Research/MIGRES/