Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Το πρόγραμμα

Χρηματοδότηση

Το πρόγραμμα Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη: ένταξη, εργασία και διαπολιτισμική επικοινωνία χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Πυθαγόρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατηγορίας πράξης 4.2.1ε «Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Πανεπιστήμια σε θέματα φύλου και ισότητας».

[.jpg, 20kB]