Hapesirat e dallimit gjinor te emigracionit ne Evropen juglindore Studimi Programi  

Programi

Informacioni pergjithshemStudimi kishte per qellim te studioje emigracionin si nje pervoje e dhimbshme nepermjet refimit te vete jetes se emigranteve nga Shqiperia dhe Bullgaria. Si vend studimi u muar qyteti I Volosit.

[.jpg, 48kB]
K. Katzourakis: The way to the West, oil on canvas, 2002.