Hapesirat e dallimit gjinor te emigracionit ne Evropen juglindore Studimi Programi  

Periudha e zhvillimit te studimit

Vleresimi I intervistave paraprake dhe krijimi I pyetesorit studimor

Kjo faqe ndodhet ne greqisht dhe ne anglisht.

[.jpg, 19kB]