Hapesirat e dallimit gjinor te emigracionit ne Evropen juglindore Studimi Programi  

Programi

Bashkepunetoret

Sektori Shoqeria njerezore dhe historia, Universiteti Egjeu
Programi Pitagora-Seksi "Seksi, puna shtepiake dhe identiteti shteteror grupimi nderkulturor I ambjentit shtepiak ne Greqi"
http://www.aegean.gr/social-anthropology/iridion/html/ergasthria_01.php?id=3
Dy ditorsh 30-31 Mars 2007
http://www.aegean.gr/social-anthropology/iridion/html/Synedrio_tmimatos_pi.html
Sektori Shoqeria njerezore dhe historia Universiteti Pandio
Programi Pitagora "Shumekulturat dhe emigracioni"
 
Programi i dyditorshit "Shumekulturat dhe emigracioni" 23-24 October 2006, Athens
http://www.panteion.gr/gr/new/