Hapesirat e dallimit gjinor te emigracionit ne Evropen juglindore Studimi Programi  

Te dhena per metodat dhe per mjetet qe u perdoren gjate studimit

Te dhena mbi informatoret

Xhulian

Xhulian ësluteë nga Shqiperia . Ka lindur më 1970 në 'Pogradets'. Erdhi për herë te parë në Greqi më 1991. Në kohlën e intervistës punon 'Nenpunes ne nje komopani ndertim metalik'.

Ditae intervistës: 22/09/2005

Intervistruesja: Alexandra Siotou

Përmbledhja tematike: Komunikimi nderkulturor

Përmbledhje:

Interista u be ne shtepine e te interistruarit. Juliani eshte i martuar dhe ka dy femije. Ne Shqiperi mbaroi arsimin e detyruar dhe punonte ne bujqesi. Per here te pare u largua nga Shqiperia me 1991. Gjate tre jeteve te pare vinte ne Greqi vetem per te punuar gjate veres, ne dimer kthehej ne Shqiperi. Gjate asaj kohe ai punonte ne bujqesi dhe banonte bashke me 10 shqiptare te tjere. Ai shpejt gjeti nje pune stabel dhe pronari e siguroi qe te vendosej pergjithmone ne Greqi si dhe te sillte familjen te jetonte se bashku. Ai punon ne nje ndermarje me punime metalike. Disa nga temat e intervistes se tij jane: kushtet e punes ne Shqiperi si dhe regjimi i shtetit, situata ekonomike e famijes se tij ne Shqiperi, udhetimi dhe veshtiresite qe ai hasi per te ardhur ne Greqi, pervoja e punes si dhe mardheniet e tij me pronarin, pagesimi i femijeve te tij si dhe roli i ungjit te tij, besimi fetar ne kohen e komunizmit, martesa e tij, edukimi i femijeve dhe tema e virgjerise, mendime mbi radiotelevizionin gjate regjimit komunist ne Shqiperi, programet me te preferuare ne TV ne Greqi, komunikimi i tij me vendlindjen.

Fragmente:
Më tepëi intervista: