Hapesirat e dallimit gjinor te emigracionit ne Evropen juglindore Studimi Programi  

Te dhena per metodat dhe per mjetet qe u perdoren gjate studimit

Te dhena mbi informatoret

Zana

Zana ësluteë nga Shqiperia . Ka lindur më 1988 në 'Tepelen'. Erdhi për herë te parë në Greqi më 2000. Në kohlën e intervistës punon 'Nxenese ne nje floktore'.

Ditae intervistës: 27/02/2005

Intervistruesja: Lambrini Styliou

Përmbledhja tematike: Komunikimi nderkulturor

Përmbledhje:

Intervista u be ne shtepine e studiuses. Zana erdhi ne Greqi bashke me familjen e saj. Ata jane pese veta ne familje. Sot pervec punes, ajo ndjek dhe nje shkolle profesionale per floktore. Temat me kryesore qe diskutohen jane: Shoqeria dhe menyra e argetimit. Kontrolli I repte qe I bejne prinderit. Kontrolli I pergjithshem shoqeror nga komuniteti I emigrantet shqiptare qe ndodhen ne Volo. Ceshtja e nderit dhe e virgjerise si dhe mardheniet gjinore. Mardheniet e saj me kishen Protestante. Komunikimi me atdheun si dhe kthimi ne Shqiperi.

Fragmente:
Më tepëi intervista: