Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Πληροφορίες για τις μεθόδους και τα εργαλεία της έρευνας

Στοιχεία πληροφορητών

Ζάνα

Η Ζάνα κατάγεται από την Αλβανία . Γεννήθηκε το 1988 στο Τεπελένι και ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2000. Η εργασία της την εποχή της συνέντευξης ήταν 'Μαθητευόμενη Κομμώτρια'.

Ημερομηνία συνέντευξης: 27/02/2005

Ερευνητής που πήρε τη συνέντευξη: Λαμπρινή Στύλιου

Θεματική στην οποία ανήκει η συνέντευξη: Διαπολιτισμική Επικοινωνία

Περίληψη:

Η συνέντευξη έγινε στο σπίτι της ερευνήτριας. Η Ζάνα ήρθε στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά της. Η οικογένειά της αποτελείται από 5 μέλη. Σήμερα, πέρα από τη δουλειά της, τα απογεύματα πηγαίνει στα ΤΕΕ Βόλου και παρακολουθεί μαθήματα κομμωτικής. Τα βασικά θέματα τα οποία συζητιούνται στη συνέντευξή της είναι: Οι παρέες της και οι τρόποι διασκέδασής της. Ο μεγάλος έλεγχος που ασκούν οι γονείς της. Ο γενικότερος κοινωνικός έλεγχος από την κοινότητα των Αλβανών μεταναστών που βρίσκονται στο Βόλο. Ζητήματα τιμής και παρθενίας και έμφυλων σχέσεων. Η σχέση της με την Ευαγγελική Εκκλησία. Η επικοινωνία της με την «πατρίδα» και η εικόνα της όταν επιστρέφει.

Αποσπάσματα:
Περισσότερες συνεντεύξεις: