Hapesirat e dallimit gjinor te emigracionit ne Evropen juglindore Studimi Programi  

Te dhena per metodat dhe per mjetet qe u perdoren gjate studimit

Te dhena mbi informatoret

Blado

Blado ësluteë nga Bullgaria . Ka lindur më 1975 në 'Kertzeli'. Erdhi për herë te parë në Greqi më 2003. Në kohlën e intervistës punon 'Ndertim'.

Ditae intervistës: 16/03/2006

Intervistruesi: Raymond Alvanos

Përmbledhja tematike: Komunikimi nderkulturor

Përmbledhje:

Interista u be ne familjen e tij. Vlado eshte 31 vjec dhe ai ka studiuar per muzike. Ai emigroi sepse kushtet ne Bullgari ishin shume te veshtira. Ne kete kohe qe po bejme intervisten ai banon me nje vajze te re nga Bullgaria me te cilen ai do te martohet. Ceshtjet me te rendesishme qe trajtohen ne interviste jane: martesa, praktikat e martesae me mbleseri, mardheniet gjinore ne Greqi dhe ne Bullgari, shoqeria e tij ne Greqi, mardheniet me komunitetin Bullgar ne Greqi menyra e argetimit, muzika bullgare, mospajtimi me grekrit te cilet mendojne se Bullgaria eshte nje vend I pazhvilluar, perpjekjet e tij per tu pajisur me dokumenta qendrimi si dhe deshira e tij per tu kthyer nje dite ne vendlindje.

Më tepëi intervista: