Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Πληροφορίες για τις μεθόδους και τα εργαλεία της έρευνας

Στοιχεία πληροφορητών

Βλάντο

Ο Βλάντο κατάγεται από την Βουλγαρία . Γεννήθηκε το 1975 στο Κέρτζελι και ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2003. Η εργασία του την εποχή της συνέντευξης ήταν 'Οικοδόμος'.

Ημερομηνία συνέντευξης: 16/03/2006

Ερευνητής που πήρε τη συνέντευξη: Ραϋμόνδος Αλβανός

Θεματική στην οποία ανήκει η συνέντευξη: Διαπολιτισμική Επικοινωνία

Περίληψη:

Η συνέντευξη έγινε στις 16/03/2006 στο σπίτι του πληροφορητή για την θεματική της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Ο Βλάντο κατάγεται από το Κέρτζελι της Βουλγαρίας. Είναι 31 ετών, έχει σπουδάσει στην Βουλγαρία μουσικός και ήρθε στην Ελλάδα το 2002. Αποφάσισε να μεταναστεύσει, γιατί όπως αναφέρει οι συνθήκες ζωής στην Βουλγαρία ήταν δύσκολες. Αυτή την στιγμή συζεί με μια κοπέλα από την Βουλγαρία, με την οποία σκοπεύει να παντρευτεί άμεσα. Στην Ελλάδα εργάζεται ως οικοδόμος. Τα βασικά θέματα της συνέντευξης αφορούν: τον επικείμενο γάμο του και την πρακτική του προξενιού, τις έμφυλες σχέσεις συγκρίνοντας τες αντίστοιχα στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία, τις παρέες του στην Ελλάδα, τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ της βουλγαρικής κοινότητας στην Ελλάδα, τον τρόπο διασκέδασης, την βουλγαρική μουσική, την διαφωνία του με Έλληνες σε σχέση με την αρνητική εικόνα της Βουλγαρίας ως υποανάπτυκτης χώρας που επικρατεί στην Ελλάδα, τις προσπάθειες του να εξασφαλίσει την άδεια παραμονής, την αδυναμία του να επισκεφτεί την χώρα καταγωγής και την επιθυμία του να επιστρέψει εκεί.

Περισσότερες συνεντεύξεις: