Hapesirat e dallimit gjinor te emigracionit ne Evropen juglindore Studimi Programi  

Te dhena per metodat dhe per mjetet qe u perdoren gjate studimit

Te dhena mbi informatoret

Vasiliv

Vasiliv ësluteë nga Bullgaria . Ka lindur më 1962 në 'Karnobat (Burgas)'. Erdhi për herë te parë në Greqi më 1997. Në kohlën e intervistës punon 'Nenpunes ne nje kompani por dhe privatisht'.

Ditae intervistës: 08/06/2005

Intervistruesja: Lambrini Styliou

Përmbledhja tematike: Puna

Përmbledhje:

Interista u be ne universitet. Vasilivi ka dy vellezer te cilet banojne tani qe te dy ne Greqi. Ne Bullgari mamaja e tij ishte nje agronome kurse babai ishte nje punetor ne nje ndermarje hekurudhore. Vasili eshte diplomuar ne nje shkolle teknike per radiatoret dhe instalimet e konticionereve. Ne fillim ai erdhi ne Greqi, ne Volo me gruan e tij te dyte. Me vone ai solli dhe dy djemte nga martesa e tij e pare. Sot Vasilievi punon ne nje kompani izolimesh por merr dhe vete porosi. Temat me kryesore qe u diskutuan ne interisten e tij jane: feminia e tij si dhe puna bujqesore, puna gjate regjimit komunist, eksperienca e punes ne Rusi si punetor i simfonise mes dy shteteve ne kuadrin e mardheniee mes shteteve ish socialiste, renia e komunizsmit si dhe periudha tranzitore ne Bullgari, vendimi i tij te emigronte,ardhja etij ne Greqi, periudha e pare e qendrimit te tij ne Greqi dhe pervoja e punes gjate kesaj periudhe, planet e se ardhmes, situata e sotme ne Bullgari ndjenjat dhe deshirat per te ardhmen.

Fragmente:
Më tepëi intervista: