Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Πληροφορίες για τις μεθόδους και τα εργαλεία της έρευνας

Στοιχεία πληροφορητών

Βασίλιβ

Ο Βασίλιβ κατάγεται από την Βουλγαρία . Γεννήθηκε το 1962 στο Κάρνομπατ (κοντά στο Μπουργκάς) και ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1997. Η εργασία του την εποχή της συνέντευξης ήταν 'Μονώσεις, υπάλληλος σε εταιρεία, αλλά και ιδωτικά'.

Ημερομηνία συνέντευξης: 08/06/2005

Ερευνητής που πήρε τη συνέντευξη: Λαμπρινή Στύλιου

Θεματική στην οποία ανήκει η συνέντευξη: Εργασία

Περίληψη:

Η συνέντευξη έγινε στο χώρο του πανεπιστημίου. Ο Βασίλιβ έχει δύο αδέρφια που βρίσκονται τώρα και οι δύο στην Ελλάδα. Η μητέρα του στη Βουλγαρία ήταν αγρονόμος και ο πατέρας του δούλευε στο σιδηροδρομικό οργανισμό. Ο ίδιος ο Βασίλιβ έχει αποφοιτήσει από μια τεχνική σχολή για εγκαταστάσεις καλοριφέρ και air condition. Ήρθε στην Ελλάδα, και ειδικότερα στο Βόλο, μαζί με τη δεύτερη γυναίκα του. Αργότερα έφερε εδώ και τους δύο του γιους από τον πρώτο του γάμο. Σήμερα ο Βασίλιβ δουλεύει σε μια εταιρία με μονωτικά υλικά και παράλληλα αναλαμβάνει και μόνος του μονωτικές εργασίες. Τα βασικά θέματα τα οποία συζητιούνται στη συνέντευξη αφορούν: τα παιδικά του χρόνια και τη δουλειά στα χωράφια, το καθεστώς δουλειάς επί κομμουνισμού, την εμπειρία του ως εργάτης στη Ρωσία στα πλαίσια διακρατικών συμφωνιών ανάμεσα στις χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ, την αλλαγή του καθεστώτος και την κατάσταση που επικρατεί εκείνη την περίοδο στη Βουλγαρία, το εργασιακό καθεστώς στη μετά-κομμουνιστική περίοδο, την απόφαση για μετανάστευση και τον ερχομό του στην Ελλάδα, την πρώτη περίοδο παραμονής και την εμπειρία του από τη δουλειά, τις εμπειρίες του από τη σημερινή του εργασιακή απασχόληση, τα σχέδια του για το μέλλον, την πραγματικότητα της Βουλγαρίας σήμερα και τα αισθήματα του ίδιου απέναντι σε αυτή.

Αποσπάσματα:
Περισσότερες συνεντεύξεις: