Hapesirat e dallimit gjinor te emigracionit ne Evropen juglindore Studimi Programi  

Te dhena per metodat dhe per mjetet qe u perdoren gjate studimit

Te dhena mbi informatoret

Dhimitri

Dhimitri ësluteë nga Shqiperia . Ka lindur më 1975 në 'Tepelen'. Erdhi për herë te parë në Greqi më 1996. Në kohlën e intervistës punon 'Ndertim'.

Ditae intervistës: 20/06/2005

Intervistruesja: Alexandra Siotou

Përmbledhja tematike: Komunikimi nderkulturor

Përmbledhje:

Interista u be ne godinen e Universitetit. Dhimitri eshte i martuar dhe ka nje femije. Ai u largua nga Shqiperia ne moshen 16 jece, per te ndihmuar familjen e tij nga ana ekonomike. Ai u vendos ne Volo dhe tani punon ne ndertim. Pas disa vjeteve ne emigracion erdhi dhe familja e tij. Disa nga temat qe u diskutuan ne interviste jane: motivet e emigracionit, rrjeti i shitjeve te visave fallco ne Shqiperi, pasiguria e emigranteve per shkak te mospajisjes me dokumentacionin perkates, (arrestimet, dergimi ne Shqiperi, lejet e qendrimit) kritike per regjimin e Hoxhes, periudha e pare e qendrimin ne Greqi, pervola e punes. Imazhi negativ i emigranteve shqiptare per shkak te mediave, menyra e argetimit, mardheniet gjinore dhe martesa, besimi fetar ne kohen e komunizmit, pagezimi dhe ndryshimi i emrit, planet per te ardhmen, mardheniet me vendlindjen dhe si ndjehet kur shkon per visite.

Fragmente:
Më tepëi intervista: