Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Πληροφορίες για τις μεθόδους και τα εργαλεία της έρευνας

Στοιχεία πληροφορητών

Δημήτρης

Ο Δημήτρης κατάγεται από την Αλβανία . Γεννήθηκε το 1975 στο Τεπελένι και ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1996. Η εργασία του την εποχή της συνέντευξης ήταν 'Οικοδόμος'.

Ημερομηνία συνέντευξης: 20/06/2005

Ερευνητής που πήρε τη συνέντευξη: Αλεξάνδρα Σιώτου

Θεματική στην οποία ανήκει η συνέντευξη: Διαπολιτισμική Επικοινωνία

Περίληψη:

Η συνέντευξη έγινε στις 20/06/2005 στο χώρο του πανεπιστημίου κι αφορά την θεματική της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Ο Δημήτρης γεννήθηκε το 1978 στο Τεπελένι της Αλβανίας. Είναι παντρεμένος κι έχει ένα παιδί. Από την Αλβανία έφυγε σε ηλικία 16 χρονών (μόνος του), προκειμένου να βοηθήσει οικονομικά την οικογένεια του. Έκτοτε ζει στον Βόλο κι εργάζεται σε οικοδομές. Μετά από μερικά χρόνια μετανάστευσε στην Ελλάδα κι όλη η οικογένεια του. Τα βασικά θέματα που αναφέρονται στην συνέντευξη είναι: κίνητρα μετανάστευσης, κύκλωμα διακίνησης πλαστών βιζών στην Αλβανία, καθεστώς ανασφάλειας των μεταναστών λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σε σχέση με την διαδικασία νομιμοποίησης (συλλήψεις, απελάσεις, άδεια παραμονής), κριτική της περιόδου διακυβέρνησης του Χότζα, πρώτη περίοδος διαμονής στην Ελλάδα, εργασιακές εμπειρίες, αρνητικό στερεότυπο Αλβανού μετανάστη έτσι όπως καλλιεργείται από Μ.Μ.Ε., τρόπος διασκέδασης, έμφυλες σχέσεις και γάμος, θρησκευτική εμπειρία επί κομμουνισμού στην Αλβανία, βάφτιση κι υιοθέτηση ελληνικού ονόματος, σχέδια για το μέλλον, σχέση του με την χώρα καταγωγής και το πώς αισθάνεται όταν επιστρέφει στην Αλβανία.

Αποσπάσματα:
Περισσότερες συνεντεύξεις: