Hapesirat e dallimit gjinor te emigracionit ne Evropen juglindore Studimi Programi  

Te dhena per metodat dhe per mjetet qe u perdoren gjate studimit

Te dhena mbi informatoret

Marko

Marko ësluteë nga Bullgaria . Ka lindur më 1984 në 'Yambo (Burgas)'. Erdhi për herë te parë në Greqi më 1999. Në kohlën e intervistës punon 'Punesim ne nje kompani'.

Ditae intervistës: 21/07/2005

Intervistruesja: Lambrini Styliou

Përmbledhja tematike: Komunikimi nderkulturor

Përmbledhje:

Interista u be ne godinen e uniersitetit. Markua erdhi ne Greqi te banoje me te jatin icili ishte ne Greqi (prindrit e tij jane ndare dhe babai i tij eshte martuar per here te dyte). Tani Markua punon me te jatin ne nje ndermarje. Disa nga temat kryesore qe jane diskutuar gjate interistes jane: mbi martesen, mendimet e tij per grate greke dhe bullgare, nostalgjine e madhe qe ka per Bullgarine dhe planet per tu kthye, per pasigurine qe ndjen ne Greqi, lidhjet e forta me vendlindjen permes gazetes bullgare, per kanalet televizive permes satelitit, per komunikimin me shoket dhe te afermit si dhe shkembimin e fotografive, video dhe CD, udhetimet e tij ne Bullgari si dhe pervojen qe ka prej tyre, menyren se si trajtohet prej bullgareve kur shkon per visite atje.

Fragmente:
Më tepëi intervista: