Hapesirat e dallimit gjinor te emigracionit ne Evropen juglindore Studimi Programi  

Te dhena per metodat dhe per mjetet qe u perdoren gjate studimit

Te dhena mbi informatoret

Mihali

Mihali ësluteë nga Shqiperia . Ka lindur më 1982 në 'Goskov (Korçe)'. Erdhi për herë te parë në Greqi më 1998. Në kohlën e intervistës punon 'Ndertimi'.

Ditae intervistës: 23/07/2005

Intervistruesja: Lambrini Styliou

Përmbledhja tematike: Komunikimi nderkulturor

Përmbledhje:

Interista u be ne universitet. Per here te pare Mihali erdhi ne Greqi me 1998 dhe qe atehere nuk ka shkuar me ne Shqiperi. Familja e tij perbehet nga pese anetare. Tani ata jetojne te gjithe ne Greqi, kurse nje moter mbeti ne Shqiperi. Ata te gjithe jetojne ne nje shtepi. Disa nga temat qe diskutohen ne interiste jane: vendimi I tij per tu pagezuar, opinioni I tij per martesen, mardheniet e tij me familjen dhe mentaliteti krejt I ndryshem I familjes, ndryshimi qe ai ve re midis grave shqiptare ne Shqiperi dhe grave shqiptare ne emigracion ne Greqi, menyra e argetimit ne Greqi, imazhin qe ka per Shqiperine si dhe ideja e kthimit.

Fragmente:
Më tepëi intervista: