Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Πληροφορίες για τις μεθόδους και τα εργαλεία της έρευνας

Στοιχεία πληροφορητών

Μιχάλης

Ο Μιχάλης κατάγεται από την Αλβανία . Γεννήθηκε το 1982 στο Γοσκώβ (κοντά στη Κορυτσά) και ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1998. Η εργασία του την εποχή της συνέντευξης ήταν 'Οικοδομικές Εργασίες'.

Ημερομηνία συνέντευξης: 23/07/2005

Ερευνητής που πήρε τη συνέντευξη: Λαμπρινή Στύλιου

Θεματική στην οποία ανήκει η συνέντευξη: Διαπολιτισμική Επικοινωνία

Περίληψη:

Η συνέντευξη έγινε στο χώρο του πανεπιστημίου. Στην Ελλάδα έρχεται για πρώτη φορά γύρω στο 1998. Από τότε δεν έχει ξανάπαει μέχρι σήμερα στην Αλβανία. Η οικογένειά του αποτελείται από 7 μέλη, τα οποία βρίσκονται όλα στην Ελλάδα εκτός από την αδερφή του μόνο που έχει μείνει στην Αλβανία. Ζουν όλοι μαζί στο ίδιο σπίτι. Ο Μιχάλης εργάζεται σε οικοδομικές εργασίες. Τα θέματα τα οποία συζητιούνται στη συνέντευξη αφορούν: την απόφασή του να βαφτιστεί, την άποψή του για το γάμο, τις σχέσεις του με την οικογένειά του και έμμεσα τη διαφορά απόψεων που υπάρχει με τους γονείς του, τις διαφορές που εντοπίζει ανάμεσα στις κοπέλες που ζουν στην Αλβανία και στις Αλβανίδες που έχουν έρθει και ζουν στην Ελλάδα, τους τρόπους διασκέδασής του εδώ, την εικόνα που έχει για την Αλβανία και τις σκέψεις του για επιστροφή ή όχι.

Αποσπάσματα:
Περισσότερες συνεντεύξεις: