Hapesirat e dallimit gjinor te emigracionit ne Evropen juglindore Studimi Programi  

Te dhena per metodat dhe per mjetet qe u perdoren gjate studimit

Te dhena mbi informatoret

Ifigjenia

Ifigjenia ësluteë nga Shqiperia . Ka lindur më 1965 në 'Permet'. Erdhi për herë te parë në Greqi më 1996. Në kohlën e intervistës punon 'Ndihmese shtepiake'.

Ditae intervistës: 28/07/2004

Intervistruesja: Pothiti Hatzaroula

Përmbledhja tematike: Puna

Përmbledhje:

Intervista u be ne shtepine e saj. Ajo banon me dy femijet e saj dhe me te vellane. Burri i saj eshte ne Shqiperi. Disa nga temat qe u diskutuan gjate intervistes: familja e babait te saj, origjina e saj, mbrritja dhe puna ne Greqi, Mardheniet mes dy gjinive `tabute` ne Shqiperi ne lidhje me moshen e grave per martese, per mbleserite, per mardheniet shoqerore, per besimin fetar, si dhe per te ardhmen.

Më tepëi intervista: