Hapesirat e dallimit gjinor te emigracionit ne Evropen juglindore Studimi Programi  

Te dhena per metodat dhe per mjetet qe u perdoren gjate studimit

Te dhena mbi informatoret

Taki

Taki ësluteë nga Shqiperia . Ka lindur më 1980 në 'Korçe'. Erdhi për herë te parë në Greqi më 1996. Në kohlën e intervistës punon 'Shofer'.

Ditae intervistës: 05/09/2004

Intervistruesja: Pothiti Hatzaroula

Përmbledhja tematike: Puna

Përmbledhje:

Ceshja kryesore qe u diskutua ne interviste ishte puna. Taki bisedoi reth puneve te ndryshme qe ai ka bere qe kur erdhi ne Greqi. Ai pershkroi disa incidenteqe ndodhen ne vendin e tij te punesdhe folireth mardhenieve te tijme pronaret,si dhe me fenrat dhe meshkujt kolege te tij. duke permendur sjelljet raciste kundrejt tij. Ai folireth gjuhes duke theksuar se njohja e mire e gjuhes greke luan nje rolte rendesishem ne ngritjen e tij nga ana profesionale. Ai gjithashtu foli per friken qe ai ndjente gjate kohes qe ai nuk kishte dokumentasi dhe per problemete qe kishte ne pune per mos patjen e dokumentave te regullta. Ai pershkran udhetimin e tij per ne Greqi, permend mardheniet gjinore, rolin e punes ne mardheniet e tij shoqerore,shoqeria e tij si dhe femijeria e tij ne Shqiperi nje periudhe qe ai vazhdimisht e kujton. Se fundi ai nenvizon endren e tij qe nje dite te hape punen e tij private.

Fragmente:
Më tepëi intervista: