Hapesirat e dallimit gjinor te emigracionit ne Evropen juglindore Studimi Programi  

Te dhena per metodat dhe per mjetet qe u perdoren gjate studimit

Te dhena mbi informatoret

Stefania

Stefania ësluteë nga Shqiperia . Ka lindur më 1929 në 'Leshkoviki (Korçe)'. Erdhi për herë te parë në Greqi më 2000. Në kohlën e intervistës punon 'Pensioniste'.

Ditae intervistës: 19/09/2005

Intervistruesja: Lambrini Styliou

Përmbledhja tematike: Kultura historike

Përmbledhje:

Interista u be ne shtepine e Stefanise. Stefania banon ne Volo me vajsen e saj Eva dhe djalin Altin I cili eshte I martuar e ka nje vajse te vogel. Ajo gjithashtu ka nje djale i cili banon ne Amerike. Disa nga temat kryesore jane: origjina greke e prinderve te tyre, kujtimet e feminise, mardheniet midis grekerve e shqiptareve ne fshatrat kufitare para luftes, kujtimet e saj te mira ne periudhen komuniste, punen vullnetare si nje pervoje e mire, martesa e saj, imazhin qe kishin shqiptaret qe banonin ne kufi per Greqine, per besimin fetar dhe per ushtrimin e fshehte te besimit fetar ne kohen e komunizmit, mardheniet e tanishme me besimin fetar, roli i kishes ortodokse ne jeten e saj, profesioni i femijeve te saj para se te emigronin, mardheniet gjinore si dhe liria qe mbizoteronin ne kohen e komunizmit, tema e virgjerise, dhe mardheniet seksuale, opinioni poziti per figuren e Enver Hoxhes, per ndryshimet midis shqiptareve dhe grekerve dhe planet e saj per te ardhmen.

Fragmente:
Më tepëi intervista: