Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Πληροφορίες για τις μεθόδους και τα εργαλεία της έρευνας

Στοιχεία πληροφορητών

Στεφανία

Η Στεφανία κατάγεται από την Αλβανία . Γεννήθηκε το 1929 στο Λεσκοβίκι (κοντά στην Κορυτσά) και ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2000. Η εργασία της την εποχή της συνέντευξης ήταν 'Συνταξιούχος'.

Ημερομηνία συνέντευξης: 19/09/2005

Ερευνητής που πήρε τη συνέντευξη: Λαμπρινή Στύλιου

Θεματική στην οποία ανήκει η συνέντευξη: Ιστορική Κουλτούρα

Περίληψη:

Η συνέντευξη έγινε στο σπίτι της πληροφορήτριας. Η Στεφανία ζει στο Βόλο με δύο απ’ τα παιδιά της, την Εύα και τον Αλτίν, ο οποίος είναι παντρεμένος και έχει μια μικρή κόρη. Έχει ακόμα έναν γιο που ζει στην Αμερική. Τα βασικά θέματα τα οποία συζητιούνται στη συνέντευξη αφορούν: την Ελληνική καταγωγή των γονιών της, τις αναμνήσεις της από την παιδική ηλικία, τις σχέσεις Αλβανικών και Ελληνικών χωριών πριν κλείσουν τα σύνορα, τη θετική μνήμη του κομμουνισμού ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους τομείς της απασχόλησης, υγείας και εκπαίδευσης, την εργασία της επί κομμουνισμού, την εθελοντική εργασία ως μια ευχάριστη εμπειρία, το γάμο της, την εικόνα που είχαν για την Ελλάδα οι Αλβανοί που ζούσαν κοντά στα σύνορα, το θέμα της θρησκείας επί κομμουνισμού με τις κρυφές θρησκευτικές πρακτικές, τη σημερινή σχέση της με τη θρησκεία, την τωρινή ανάπτυξη κοινωνικότητας μέσω της εκκλησίας, το επάγγελμα του γιου και της κόρης της στην Αλβανία, τις έμφυλες σχέσεις και την ελευθερία που επικρατούσε κατά την περίοδο του κομμουνιστικού καθεστώτος, το θέμα της παρθενίας, την θετική εικόνα για το πρόσωπο του Χότζα, τις διαφορές ανάμεσα σε Έλληνες και Αλβανούς και τα σχέδιά της για το μέλλον.

Αποσπάσματα:
Περισσότερες συνεντεύξεις: