Hapesirat e dallimit gjinor te emigracionit ne Evropen juglindore Studimi Programi  

Te dhena per metodat dhe per mjetet qe u perdoren gjate studimit

Te dhena mbi informatoret

Florin

Florin ësluteë nga Shqiperia . Ka lindur më 1969 në 'Kushnen (Shkondre)'. Erdhi për herë te parë në Greqi më 1992. Në kohlën e intervistës punon 'Gurpunues'.

Ditae intervistës: 30/05/2004

Intervistruesja: Ricky van Boeschoten

Përmbledhja tematike: Kultura historike

Përmbledhje:

Interista u be ne shtepine e te intervistruarit. Florini ka lindur ne veri te Shqiperise, ne nje fshat afer qytetit te Shkodres. Ata jane dhjete veta ne familje. Ai eshte diplomuar mesues ne Uniersitetin e Elbasanit. Sot punon e banon ne Volo bashke me te motren. Ai nuk eshte i martuar. Ai punon ne ndertim dhe kryesisht ne ndertime guri. Disa nga temat kryesore te interistet jane: historia e familjes se tij, e kaluara komuniste, mardheniet mes dy sekseve te ndryshem, arsimimi, reth pervojes se tij shkollore, Shkolla dhe argetimi gjate adoleshences, periudha tranzitore, vendimi per te emigruar dhe ruga per ne Greqi, periudha e pare e tij ne Greqidhe puna. Media dhe mendimi public per shqiptaret. Mardheniet dhe roli I emigranteve ne shoqerine greke. Roli I fese ne jeten e tij dhe. Dhe mendimi I tij per fene dhe besimin fetar.

Fragmente:
Më tepëi intervista: