Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Πληροφορίες για τις μεθόδους και τα εργαλεία της έρευνας

Στοιχεία πληροφορητών

Φλορίν

Ο Φλορίν κατάγεται από την Αλβανία . Γεννήθηκε το 1969 στο Kushner (κοντά στη Σκόδρα) και ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1992. Η εργασία του την εποχή της συνέντευξης ήταν 'Τεχνίτης Πέτρας'.

Ημερομηνία συνέντευξης: 30/05/2004

Ερευνητής που πήρε τη συνέντευξη: Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν

Θεματική στην οποία ανήκει η συνέντευξη: Ιστορική Κουλτούρα

Περίληψη:

Η συνέντευξη έγινε στις στο σπίτι του πληροφορητή. Ο Φλορίν γεννήθηκε στη Βόρεια Αλβανία κοντά στην πόλη Σκόντρα (Shkodër). Η οικογένειά του αποτελείται από 10 μέλη. Έχει αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο του Ελμπασάν με πτυχίο δασκάλου. Σήμερα ζει στο Βόλο μαζί με την αδερφή του και είναι ανύπαντρος. Εργάζεται σε οικοδομικές εργασίες, και συγκεκριμένα είναι τεχνίτης πέτρας. Τα βασικά θέματα τα οποία συζητιούνται στη συνέντευξη του είναι: Η ιστορία της οικογένειάς του στη χώρα καταγωγής, το κομμουνιστικό παρελθόν, οι έμφυλες σχέσεις και η εκπαίδευση. Το σχολείο και η διασκέδαση στην εφηβική ηλικία. Η περίοδος της μετάβασης. Η πρώτη απόφαση για μετανάστευση και το ταξίδι στην Ελλάδα. Η πρώτη περίοδος στο Βόλο και η εργασία. Η τηλεόραση και γενικότερα ο δημόσιος λόγος για τους Αλβανούς. Έμφυλες σχέσεις και ρόλοι στους Αλβανούς μετανάστες στην Ελλάδα. Η θρησκεία στη ζωή του και οι απόψεις του για αυτή.

Αποσπάσματα:
Περισσότερες συνεντεύξεις: