Hapesirat e dallimit gjinor te emigracionit ne Evropen juglindore Studimi Programi  

Te dhena per metodat dhe per mjetet qe u perdoren gjate studimit

Te dhena mbi informatoret

Ollga

Ollga ësluteë nga Bullgaria . Ka lindur më 1971 në 'Plovdiv'. Erdhi për herë te parë në Greqi më 2000. Në kohlën e intervistës punon 'Kamariere ne nje bar'.

Ditae intervistës: 26/06/2005

Intervistruesja: Alexandra Siotou

Përmbledhja tematike: Puna

Përmbledhje:

Intervista u be ne shtepine e Olges dhe ben pjese ne tematiken e punes. Olga eshte nga Filipupoli. Eshte 34 vjece dhe e divorcuar. Nga martesa e pare ka tre femije qe banojne sot ne Bullgari. Ne Bullgari punonte si sekretare ne ndermarje te ndryshme. Ne Greqi erdhi me 2000, per te vizituar nenen e saj dhe nje shoqe te saj qe punonte ne Volo, te cilat e binden qe te rrije te banoje ne Volo. Sot punon ne barkafe. Temat kryesore qe diskutohen ne interviste kane te bejne me pervojen e saj si ne Bullgari ashtu edhe ne Greqi, anet positive dhe negative te komunizmit, tema e besimit fetar ne komunizem, martesat e saj si dhe problemi I mardhenieve gjinore, paraqitjen negative te Bullgarise ne ate menyre sic e paraqet Greqia, racizmin karshi emigranteve dhe rolin e familjes ne jeten e saj.

Më tepëi intervista: