Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Πληροφορίες για τις μεθόδους και τα εργαλεία της έρευνας

Στοιχεία πληροφορητών

Όλγκα

Η Όλγκα κατάγεται από την Βουλγαρία . Γεννήθηκε το 1971 στο Φιλιππούπολη και ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2000. Η εργασία της την εποχή της συνέντευξης ήταν 'Σερβιτόρα σε μπαρ'.

Ημερομηνία συνέντευξης: 26/06/2005

Ερευνητής που πήρε τη συνέντευξη: Αλεξάνδρα Σιώτου

Θεματική στην οποία ανήκει η συνέντευξη: Εργασία

Περίληψη:

Η συνέντευξη έγινε στο σπίτι της πληροφορήτριας και ανήκει στη θεματική της εργασίας. Η Όλγκα κατάγεται από τη Φιλιππούπολη. Είναι 34 χρονών κι είναι χωρισμένη. Από τον πρώτο της γάμο έχει τρία παιδιά που ζούνε σήμερα στη Βουλγαρία. Στην Βουλγαρία εργαζόταν ως γραμματέας σε διάφορες επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα ήρθε το 2000, για να επισκεφτεί τη μητέρα της και μια φίλη της που εργάζονταν στο Βόλ, οι οποίες την έπεισαν να παραμείνει. Σήμερα εργάζεται ως barwoman. Τα βασικά θέματα που αναφέρονται στη συνέντευξη αφορούν τις εργασιακές της εμπειρίες τόσο στην Βουλγαρία όσο και στην Ελλάδα, τα θετικά και αρνητικά στοιχεία του κομμουνισμού, το θέμα της θρησκείας επί κομμουνισμού, τους γάμους της και το ζήτημα των έμφυλων σχέσεων, την αρνητική εικόνα της Βουλγαρίας έτσι όπως έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα, τον ρατσισμό που επικρατεί απέναντι στους μετανάστες και το ρόλο της οικογένειας στη ζωή της.

Περισσότερες συνεντεύξεις: