Hapesirat e dallimit gjinor te emigracionit ne Evropen juglindore Studimi Programi  

Te dhena per metodat dhe per mjetet qe u perdoren gjate studimit

Te dhena mbi informatoret

Ilna

Ilna ësluteë nga Shqiperia . Ka lindur më 1987 në 'Grams (Elbasan)'. Erdhi për herë te parë në Greqi më 2002. Në kohlën e intervistës punon 'Nxenese ndihmese shtepiake'.

Ditae intervistës: 09/07/2005

Intervistruesja: Alexandra Siotou

Përmbledhja tematike: Kultura historike

Përmbledhje:

Ilna eshte 18 vjece. Babai I saj erdhi I pari ne Greqi dhe me 2002 e gjithe familja u bashkua. Tani Ilna vashdon shkollen greke. Ajo gjithashtu punon si nje kamariere, sepse ajo deshiron te ndjehet e pavarur ikonomikisht. Disa nga temat kryesore te diskutimit jane: veshtiresite e periudhes se pare ne Greqi, mardheniet gjinore ne Greqi dhe ne Shqiperi, muzika, argetimi, shoket e saj, menyra e saj e jeteses, mentaliteti I ndryshem ne Shqiperi– Greqi, mardheniet e saj familjare, ceshtja e pagesimit dhe e besimit fetar, ambjentet shkollore, festat kombetare, pervoja e saj e punes, planet e se ardhmes.

Fragmente:
Më tepëi intervista: