Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Πληροφορίες για τις μεθόδους και τα εργαλεία της έρευνας

Στοιχεία πληροφορητών

Ίλνα

Η Ίλνα κατάγεται από την Αλβανία . Γεννήθηκε το 1987 στο Γκραμς (κοντά στο Ελμπασάν) και ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2002. Η εργασία της την εποχή της συνέντευξης ήταν 'Μαθήτρια, Οικιακή βοηθός'.

Ημερομηνία συνέντευξης: 09/07/2005

Ερευνητής που πήρε τη συνέντευξη: Αλεξάνδρα Σιώτου

Θεματική στην οποία ανήκει η συνέντευξη: Ιστορική Κουλτούρα

Περίληψη:

Η Ίλνα είναι δεκαοκτώ χρονών. Γεννήθηκε στη πόλη Γκράμς κοντά στο Ελμπασάν. Στην Ελλάδα ήρθε πρώτα ο πατέρας της και το 2002 ήρθε και η υπόλοιπη οικογένεια. Σήμερα παρακολουθεί το ελληνικό σχολείο. Παράλληλα με το σχολείο εργάζεται ως σερβιτόρα, προκειμένου να νιώθει οικονομικά ανεξάρτητη. Τα βασικότερα θέματα που συζητιούνται στη συνέντευξη είναι: οι δυσκολίες της πρώτης περιόδου, οι έμφυλες σχέσεις σε Ελλάδα και Αλβανία, η μουσική, η διασκέδαση, οι παρέες της, ο τρόπος ζωής και οι διαφορετικές νοοτροπίες Αλβανών και Ελλήνων, η σχέση της με την οικογένειά της, η θρησκεία και το ζήτημα της βάφτισης, το σχολικό περιβάλλον, οι εθνικές γιορτές, η εργασιακή της εμπειρία, τα σχέδια της για το μέλλον.

Αποσπάσματα:
Περισσότερες συνεντεύξεις: