Hapesirat e dallimit gjinor te emigracionit ne Evropen juglindore Studimi Programi  

Te dhena per metodat dhe per mjetet qe u perdoren gjate studimit

Te dhena mbi informatoret

Filipi

Filipi ësluteë nga Shqiperia . Ka lindur më 1986 në ''. Erdhi për herë te parë në Greqi më 1994. Në kohlën e intervistës punon 'Gjimnazist'.

Ditae intervistës: 02/11/2004

Intervistruesja: Alexandra Siotou

Përmbledhja tematike: Komunikimi nderkulturor

Përmbledhje:

Intervista me Filipin u be ne Volo me 2/11/2004, per temen e komunikimit nderkulturor. Filipi ka lindur me 1986 ne Novosela te Shqiperise dhe ndenj atje deri sa mbaroi klasen e pare fillore. Ndodhet ne Greqi njembedhjete vjet dhe eshte nxenes ne shkollen e musikes. Temat qe u diskutuan ne interiste jane: Kthimi ne Shqiperi, takimi me te afermit e tij te cilet ndodhen atje dhe te tjere ne Itali si dhe bashkebisedimet e tyre per endet ku kane emigruar. Permend shoqerine e tij, per kohen e lire, per musiken, per mbresat e tij nga shkolla. Per mardheniet me gjuhen, per tehnologjine e komunikimit, per veshjen, per mardheniet mes kulturave, dhe per planet e se ardhmes.

Më tepëi intervista: