Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η έρευνα Το πρόγραμμα  

Πληροφορίες για τις μεθόδους και τα εργαλεία της έρευνας

Στοιχεία πληροφορητών

Φίλιππος

Ο Φίλιππος κατάγεται από την Αλβανία . Γεννήθηκε το 1986 στο Νοβοσέλια (κοντά στην Αυλώνα) και ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1994. Η εργασία του την εποχή της συνέντευξης ήταν 'Μαθητής Α΄ Λυκείου'.

Ημερομηνία συνέντευξης: 02/11/2004

Ερευνητής που πήρε τη συνέντευξη: Αλεξάνδρα Σιώτου

Θεματική στην οποία ανήκει η συνέντευξη: Διαπολιτισμική Επικοινωνία

Περίληψη:

Η συνέντευξη με τον Φίλιππο πραγματοποιήθηκε στο Βόλο στις 2/11/04, για τη θεματική της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Ο Φίλιππος γεννήθηκε το 1986 στη Νοβοσέλια της Αλβανίας και έμεινε εκεί ως την πρώτη τάξη του δημοτικού. Βρίσκεται στη Ελλάδα έντεκα χρόνια και είναι μαθητής της πρώτης τάξης μουσικού λυκείου. Τα θέματα που συζητιούνται στη συνέντευξη αφορούν: την επιστροφή στην Αλβανία, τις συναντήσεις με συγγενείς που άλλοι βρίσκονται εκεί και άλλοι που έχουν μεταναστεύσει στην Ιταλία και τις συζητήσεις με τους τελευταίους για τις χώρες υποδοχής. Αναφέρεται στις παρέες του, στον ελεύθερο χρόνο του, στη μουσική, στην εμπειρία του σχολείου, στη σχέση με τη γλώσσα, την τεχνολογία της επικοινωνίας, στο ντύσιμο, στη διαπολιτισμικότητα, και στα σχέδιά του για το μέλλον.

Περισσότερες συνεντεύξεις: