Hapesirat e dallimit gjinor te emigracionit ne Evropen juglindore Studimi Programi  

Te dhena per metodat dhe per mjetet qe u perdoren gjate studimit

Te dhena mbi informatoret

Elli

Elli ësluteë nga Bullgaria . Ka lindur më 1987 në 'Haskovo'. Erdhi për herë te parë në Greqi më 2002. Në kohlën e intervistës punon 'Punes ne nje taverne'.

Ditae intervistës: 03/05/2006

Intervistruesja: Lambrini Styliou

Përmbledhja tematike: Komunikimi nderkulturor

Përmbledhje:

Intervista u be ne Universitet. Eli erdhi ne Greqi me familjen e saj me makinen e tyre. Per Greqine kishte degjuar fjale te mira nga gjyshja e saj, e cila kishte ardhur per pune ne vitin 1980. Prindrit e saj jane ndare, I jati jeton ne Bullgari dhe Eli jeton ne Volo me te jemen dhe te vellane. Temat kryesore per te cilen ben fjale intervista kane te bejne me gjuhen, me udhetimin drejt Greqise si dhe pershtypjet e para pozitive per Greqine, a krijuar per argetimin, per mardheniet me djemte, mendimine saj per racismin dhe per stereotipat, per mjetet e komunikimit me "memedheun" per mardheniet e saj me besimin fetar, si dhe per te ardhmen.

Fragmente:
Më tepëi intervista: